Solo

Najjednoduchšie riešenie riadenia toku klientov pre malé siete predajní

Autonómne riešenie riadenia toku klientov ideálne pre nasadenie v malej pobočkovej sieti. SOLO je nákladovo efektívne riešenie, ktoré zjednodušuje obslužné prostredie a prispôsobuje sa vašim potrebám.

Jednoduché, autonómne, výhodné

SOLO je možné spojiť s LCD monitormi aj LED obrazovkami a informovať tak zákazníkov o ich aktuálnom poradí. Nie je potrebný žiadny softvér, počítač ani špeciálne zapojenie. Štatistické údaje ostávajú uložené v počítači a tak máte stále prehľad o vašich službách a o dianí na pobočke.

Kontaktná osoba

Michal Augustín - Obchodný manažér - QEX

Mgr. Michal Augustín

+421 907 164 133
augustin@qex.sk