Vôňa

Vôňa

Čuch je významným ľudským zmyslom. Využite ho vo svoj prospech. Dobre zvolená vôňa vám umožní vytvoriť pozitívnu emočnú väzbu zákazníka na vašu značku, či produkt. Pomocou vône možete tiež odlíšiť svoju značku, realizovať jedinečné marketingové kampane alebo vytvoriť príjemnú atmosféru pre vašich partnerov a klientov  v mieste predaja. Vôňa je silný vyvolávač spomienok a emócií, ktorú môžeme efektívne využiť za účelom

Brand marketingu Prepojenie vône so značkou a vytvoriť tak trvalé spomienky a asociácie so značkou Propagácie produktu Aromatizovanie priestoru špecifickou vôňou za účelom podpory predaja a vytvorenia spojitosti so značkou Aromaterapie Využitie konkrétnych vôní na povzbudenie zmyslov, evokovanie pozitívnych spomienok, redukovanie stresu či na podporu relaxu Eliminácie pachov Neutralizácia a eliminácie nežiaducich pachov a ich nahradenie s príjemnými vôňami, ktoré vytvárajú pozitívne asociácie