Rozširovanie a obmena siete digitálnych citylightov na viac ako 140 plôch v nákupných centrách. Neustály tlak na inovácie a pridanú hodnotu riešení pre našich klientov.