Vyčlenenie exportných aktivít z portfólia divízie Systémy a vytvorenie novej divízie Export zameranej výhradne na vývoz trezorov. Reorganizácia tímu divízie Systémy za účelom jeho zdynamizovania a posilnenia obchodného potenciálu.
Vytvorenie najväčšej siete digitálnych citylightov na Slovensku umiestnených v najnavštevovanejších nákupných centrách.