Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene mena spoločnosti na QEX, a.s.; pre verejnosť sme sa pomlčky zbavili dňom zápisu zmeny v obchodnom registri, t.j. 19.06.2010.