Za účelom rozširovania portfólia služieb sa spoločnosť rozhodla založiť novú divíziu Events a dcérsku spoločnosť QEX Digital, ktoré majú existujúcim i novým zákazníkom ponúknuť návrh a realizáciu digitálnych a event projektov.