Posilňovanie spolupráce so silnými zahraničnými partnermi: SCANCOIN, QMATIC, CALE, ARCA, MOOD, PROLITEC a skvalitňovanie produktového portfólia takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Výsledkom týchto aktivít bol úspešná produktová výstava pre klientov, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 významných obchodných partnerov z oblastí financií, retailu, health care aj verejnej správy.

Manažérske zmeny na konci ktorých došlo k vytvoreniu partnerskej spoločnosti QEXport s.r.o, ktorej podnikanie sa zameriava na výrobu a predaj časových pokladní, rovnako aj vývoj trezorovej techniky pre spol.SCANCOIN.