Tento rok bol najúspešnejším rokom v histórii spoločnosti, kedy Q-EX dosiahol viac ako 330 mil. SKK  obratu. Celá skupina dosiahla obrat cca 750 mil. SKK.