V dôsledku rozširovania portfólia služieb vznikla ďalšia dcérska spoločnosť, EUROPEUM, a.s. Nová Dubnica. Zameriava sa najmä na dodávku stavieb a interiérov na kľúč.
Pre priblíženie sa klientom boli založené obchodné kancelárie v Bratislave a Košiciach. V zahraničí boli založené dcérske akciové spoločnosti: EUROPEUM Moskva, EUROPEUM Kyjev, EUROPEUM Sofia.
Po stabilizovaní sa na trhu s bankovou technikou a reklamnou vedenie spoločnosti odstúpilo od ťažko riaditeľných a kontrolovateľných zahraničných spoločností a sústredilo sa na podnikanie so sídlom na Slovensku a v Čechách.