Vznikla spoločnosť Q-EX Trading, a.s. so sídlom v Trenčíne, a to ako ôsma akciová spoločnosť v Slovenskej republike.
Od počiatku sa venovala výrobe reklamných predmetov, službám v oblasti reklamy a dodávkam bankovej techniky.