Výsledky testov zariadení pre spracovanie hotovosti

Výsledky testov zariadení pre spracovanie hotovosti

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zariadenia a k nim prislúchajúce verzie firmvéru (FW) spolu s identifikačným číslom zariadenia a dátumom testu v jednej z národných bánk.

Identifikačné číslo zariadenia (mohli by sme ho nazvať aj identifikačné číslo testu) sa zmení po vykonaní nového testu (opätovného pretestovania zariadenia) v prípade, ak bola výrobcom zariadenia vykonaná zmena vo FW zariadenia. Pokiaľ žiadna zmena vo FW zariadenia nebola vykonaná, t.j. verzia FW sa nemení, tak identifikačné číslo zariadenia zostáva nezmenené, zmení sa iba dátum testu.

Dátum testu je platný 1 rok alebo do odhalenia nevhodnosti FW, t.j. napríklad detekčný FW v zariadení nie je schopný odhaliť falzifikát. Po dobe jedného roka alebo po zistení nezrovnalostí je zariadenie s konkrétnym identifikačným číslom zariadenia vyradené zo zoznamu testov.

Dôležité odkazy:
Úspešne otestované typy zariadení na spracovanie bankoviek
Zoznam otestovaných zariadení na overenie pravosti bankoviek
Zoznam otestovaných zariadení na overovanie pravosti mincí
(„Consolidated list of coin-processing machines successfully tested or declared to conform“ zo stránky ec.europa.eu)

Tabuľka aktualizovaná dňa: 12.3.2020

Typ zariadeniaID zariadeniaVerzia FWVerzia Euro menyDátum testuPostup na overenie verzie FWPodpora
BellCon Evision (DT)V 05ES1+ES2 5€28.03.2012Na spodnej strane zariadenia pri komunikačnom konektore je nálepka s verziou FW v tvare "V.xx". Napr.: "V.05"NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
BellCon Evision 4D409000055009C16ES1+ES2 5€,10€,20€10.02.2016Po zapnutí overovača sa na displeji zobrazí C15. Číslo za C je číslo FW verzie, v tomto prípade 16.
BellCon Evision SD409000059935C03ES1+ES2 5€,10€,20€,50€10.05.2016Po zapnutí overovača sa na displeji zobrazí C01. Číslo za C je číslo FW verzie, v tomto prípade 01.
BellCon Evision SD409000079984C04ES1+ES2 5€,10€,20€,50€02.05.2019Po zapnutí overovača sa na displeji zobrazí C01. Číslo za C je číslo FW verzie, v tomto prípade 02.Neplatná verzia, vyradená zo zoznamu ECB
BellCon Evision SD409000117957C05ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€29.04.2019Po zapnutí overovača sa na displeji zobrazí C01. Číslo za C je číslo FW verzie, v tomto prípade 02.
BellCon Supervision mc40900007458108.015.00ES1+ES2 5€,10€,20€,50€29.04.2019Setup / Service / dole v spodnom riadku je zobrazená verzia "Software ver.: xx.xx", napríklad "01.13".NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
BellCon Supervision mc2409000096440FW: 01.21, DM: 01.26ES1+ES2 5€,10€,20€,50€02.05.2018Setup / Service / dole v spodnom riadku je zobrazená verzia "Software ver.: xx.xx", napríklad "01.13".
BellCon Supervision mc2409000079962FW: 01.20, DM: 01.24ES1+ES2 5€,10€,20€03.05.2017Setup / Service / dole v spodnom riadku je zobrazená verzia "Software ver.: xx.xx", napríklad "01.13".
BellCon Supervision mc2409000096440FW: 01.21, DM: 01.30ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€29.04.2019Setup / Service / dole v spodnom riadku je zobrazená verzia "Software ver.: xx.xx", napríklad "01.13".
BellCount S515102000079951V3.9_S1.1ES1+ES2 5€,10€,20€,50€03.05.2017Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
BellCount S515102000096417V3.015_S1.1ES1+ES2 5€,10€,20€,50€02.05.2018Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
BellCount S515102000117968V3.025_S1.002ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€29.04.2019Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
BellCount S715102000059968001.201ES1+ES2 5€,10€,20€,50€03.05.2017Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
BellCount S715102000096428001.203ES1+ES2 5€,10€,20€,50€02.05.2018Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
BellCount S715102000117980002.001ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€29.04.2019Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
BellCount V510409000096473C40-3ES1+ES2 5€,10€,20€,50€03.05.2018Po zapnutí zariadenia sa v prvom riadku na displeji zariadenia zobrazí verzia FW, napr. C39.
BellCount V510409000079995C40-2ES1+ES2 5€,10€,20€,50€04.05.2017Po zapnutí zariadenia sa v prvom riadku na displeji zariadenia zobrazí verzia FW, napr. C39.
BellCount V510409000117991C41-1ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€29.04.2019Po zapnutí zariadenia sa v prvom riadku na displeji zariadenia zobrazí verzia FW, napr. C39.
CashTester CT 330409000019696C30ES1+ES2 5€28.03.2013Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí C30.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
CashTester CT 331409000048986C18ES1+ES2 5€,10€,20€05.08.2015Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí C18.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
CashTester CT 400/4000 (EUR, USD, GBP, CHF, HUF, PLN)409000019776V4.04ES1+ES2 5€28.03.2013Po zapnutí zariadenia sa na displeji na 7s zobrazí "Selft test Please wait" a následne "Ready V4.04".NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
DORS 220žiadnaES101.01.2008Po zapnutí zariadenia sa na displeji na 0.5 s zobrazí "Firmware: Ver.1.01.16".NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
DeLaRue/Talaris/Glory EV8650 EII+ (3DUVIR)409000024158DT-02-32ES1+ES2 5€08.12.2013Len špeciálnym programovým vybavením (technik). NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
DeLaRue/Talaris/Glory EV8650 EIII+409000029200DT-05-27ES1+ES2 5€16.04.2014Len špeciálnym programovým vybavením (technik). NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
DeLaRue/Talaris/Glory EV8650 MC5DT-05-27ES1+ES2 5€10.01.2013Len špeciálnym programovým vybavením (technik). NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
DeLaRue/Talaris/Glory NVision UB101000048861Detector: 14.11.v, Mena: EUR 6ES1+ES2 5€,10€,20€11.08.2015Prihláste sa ako ľubovoľný užívateľ, stlačte tlačidlo system, zvoľte 2. informácia o verzii, následne zvoľte 5. procesor detektora / xx.xxx, napríklad "14.11u".NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
DeLaRue/Talaris/Glory NVision UB101000048883Detector: 14.11.z, Mena: EUR 6ES1+ES2 5€,10€,20€10.08.2015Prihláste sa ako ľubovoľný užívateľ, stlačte tlačidlo system, zvoľte 2. informácia o verzii, následne zvoľte 5. procesor detektora / xx.xxx, napríklad "14.11u".NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
KISAN Newton F101000054132Main: 7.4, Reco: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€11.11.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton F101000101970Main: 7.7, Reco.: 7.9 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€03.10.2019Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton F101000055645Main: 7.5, Reco.: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€10.03.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton F101000062018Main: 7.6, Reco: 7.7 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€24.02.2020Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton F101000125978Main: 7.8, Reco.: 7.10 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€26.11.2019Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton F101000127117Main: 7.9, Reco.: 7.11 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€10.01.2020Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000054064Main: 7.4, Reco: 7.6ES1+ES2 5€,10€,20€27.06.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000101982Main: 7.7, Reco.: 7.9 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€01.10.2019Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000055657Main: 7.5, Reco.: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€10.03.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000062008Main: 7.6, Reco: 7.7ES1+ES2 5€,10€,20€,50€04.04.2018Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000125980Main: 7.8, Reco.: 7.10 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€26.11.2019Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000127072Main: 7.9, Reco.: 7.11 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€09.01.2020Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
Masterwork Automodules BEAM 409000115660EUR 002.115 ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€25.03.2019
Ribao BC-55409000111198020102ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€12.02.2019
Ribao BC-55409000129030020103ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€11.02.2020
Ribao BCS-160102000093005Mainb: 010503, Imgb: ES1+ES2 5€,10€,20€,50€23.02.2018Pri zapnutom stroji stlačiť "SET" a zvoliť "Information".
Ribao BCS-160102000111212Mainb: 010504, Imgb: 020504ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€12.02.2019Pri zapnutom stroji stlačiť "SET" a zvoliť "Information".
Ribao BCS-160102000129110Mainb: 010505, Imgb: 020505ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€11.02.2020Pri zapnutom stroji stlačiť "SET" a zvoliť "Information".
SCAN COIN AB DTC 6B0985AD Board 2.53- - -01.05.2019
SUZOHAPP Contorex E4/4B07953.03- - -10.05.2019Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
SUZOHAPP Contovit S2 (E2)B07923.02- - -10.05.2019Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
SUZOHAPP Contovit S2 (E2)B07913.03- - -10.05.2019Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
SUZOHAPP DTC 1B0988AD Board 2.53- - -01.05.2019
SUZOHAPP DTC 6B0990AD Board 2.53- - -01.05.2019
SUZOHAPP SCAN COIN AB CDS 820jB1007CAM 200 2,3,4 and 8- - -23.05.2019
SUZOHAPP SCAN COIN AB CDS 820jB1006, B0995CAM 208 2,3,4 and 8- - -23.05.2019
SUZOHAPP SCAN COIN AB CDS9B1003CAM 200 2,3,4 and 8- - -23.05.2019
SUZOHAPP SCAN COIN AB CDS9B1002CAM 208 2,3,4 and 8- - -23.05.2019
SUZOHAPP Sortorex MS 10 CA03983.03- - -10.05.2019Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
SUZOHAPP Sortovit / MS 10 CA03973.02- - -10.05.2019Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
SUZOHAPP Sortovit / MS 10 CA03963.03- - -10.05.2019Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin / SUZOHAPP DTC 9A0455, A0456AD BOARD V2 SW: 2.53- - -01.05.2019Stlačiť Set, následne zvoliť Information a zvoliť Software information. Potvrdiť cez ENTER.
ScanCoin DTC 1B0983AD Board 2.53- - -01.05.2019
ScanCoin DTC 9A0294AD BOARD 1.0- - -30.09.2016Stlačiť Set, následne zvoliť Information a zvoliť Software information. Potvrdiť cez ENTER.
ScanCoin DTC 9A0390AD BOARD V1 SW:1.1- - -12.03.2018Stlačiť Set, následne zvoliť Information a zvoliť Software information. Potvrdiť cez ENTER.
ScanCoin DTC 9A0389AD BOARD V2 SW: 2.54- - -12.03.2018Stlačiť Set, následne zvoliť Information a zvoliť Software information. Potvrdiť cez ENTER.
ScanCoin ICX Active-9A04292A- - -29.11.2018
ScanCoin ICX Active-9A04692A- - -25.11.2019
ScanCoin SC 12A0359verzia 6- - -22.11.2017Postupne stlačte F + 6 + 0 + ENTER - horný riadok displeja SCXXD 6.XX (toto je verzia), napríklad ver. 6.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
ScanCoin SC 1510 EV8.BES1+ES2 5€09.12.2009Vypnúť zariadenie. Stlačiť a držať AD-tlačítko a zapnúť zariadenie. Po zobrazení uvoľniťMain AD tlačítko, napríklad Main V8/Displ. 7T.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
ScanCoin SC 1610 EV409000020508Main software v11, Display v01ES1+ES2 5€18.04.2013Vypnúť zariadenie. Stlačiť a držať AD-tlačítko a zapnúť zariadenie. Po zobrazení uvoľniťMain AD tlačítko, napríklad Main V8/Displ. 7T.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
ScanCoin SC 202A0362verzia 6- - -22.11.2017Postupne stlačte F + 6 + 0 + ENTER - horný riadok displeja SCXXD 6.XX (toto je verzia), napríklad ver. 6.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
ScanCoin SC 22A0361verzia 6- - -22.11.2017Postupne stlačte F + 6 + 0 + ENTER - horný riadok displeja SCXXD 6.XX (toto je verzia), napríklad ver. 6.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
ScanCoin SC 2200 ActiveA0363verzia 2- - -22.11.2017Verzia je zobrazená 2vXX zobrazená malým písmom vľavo pod názvom SCAN COIN keď je triedička zapnutá a je v režime SUPERV, napríklad ver. 2.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
ScanCoin SC 8100409000042149EUR 001.110ES1+ES2 5€,10€,20€29.04.2016Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
ScanCoin SC 8100409000063429EUR 001.201ES1+ES2 5€,10€,20€,50€07.12.2017Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
ScanCoin SC 8100409000095392EUR 001.202ES1+ES2 5€,10€,20€,50€22.03.2018Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
ScanCoin SC 8100102000118311EUR 002.002ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€02.05.2019Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
ScanCoin SC 8200 F101000054085Main: 7.4, Auth.: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€29.04.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC 8200 F101000062052Main: 7.6, Auth.: 7.7 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€04.04.2018Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC 8200 F101000102221Main: 7.7, Auth.: 7.8 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€28.11.2019Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC 8200 V102000054075Main: 7.4, Auth.: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€29.04.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC 8200 V102000062042Main: 7.6, Auth.: 7.7ES1+ES2 5€,10€,20€,50€10.04.2018Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC 8200 V102000102632Main: 7.7, Auth.: 7.8 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€,100€,200€28.11.2019Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC ContovitA02013.02- - -22.06.2016Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC ContovitA02863.03- - -22.06.2016Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Contovit S2 (E2), Sortovit MS 10 CB0801, A04043.03- - -10.05.2019Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Contovit S2 (E2), Sortovit MS 10 CB0802, A04053.02- - -10.05.2019Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Contovit, SortovitA03742.23- - -04.01.2018Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Sortorex E4, Contorex E4B0806, A04023.02- - -17.05.2018Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Sortorex MS 10 C, Contorex E4A0403, B08053.03- - -10.05.2019Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
SeeTech iHunter102000065648V 45.4 | NCES1+ES2 5€,10€,20€,50€17.10.2017Aktuálna verzia sa zobrazí po zapnutí zariadenia počas prvej časti self testu, napríklad V 30.8.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
SeeTech iHunter102000100424V 45.5ES1+ES2 5€,10€,20€,50€19.09.2018Aktuálna verzia sa zobrazí po zapnutí zariadenia počas prvej časti self testu, napríklad V 30.8.NEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
Talaris/Glory Ntegra Fitness101000077992EUR_F: 4.8ES1+ES2 5€,10€,20€,50€23.03.2017V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.xNEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
Talaris/Glory Ntegra Fitness101000063086EUR_F: 4.6ES1+ES2 5€,10€,20€,50€17.05.2017V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.xNEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
Talaris/Glory Ntegra Fitness101000091319EUR_F: 4.9ES1+ES2 5€,10€,20€,50€21.12.2017V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.xNEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
Talaris/Glory Ntegra Fitness101000096347EUR_F: 4.10ES1+ES2 5€,10€,20€,50€25.04.2018V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.xNEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
Talaris/Glory Ntegra Fitness101000096405EUR_F: 4.11ES1+ES2 5€,10€,20€,50€18.10.2018V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.xNEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
Talaris/Glory Ntegra Standard 102000047224EUR 4.0ES1+ES2 5€,10€,20€23.02.2016V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.xNEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
Talaris/Glory Ntegra Standard 102000063112EUR: 4.7ES1+ES2 5€,10€,20€,50€26.04.2017V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.xNEPODPOROVANÉ ZARIADENIE
Talaris/Glory Ntegra Standard 102000091285EUR: 4.8ES1+ES2 5€,10€,20€,50€20.12.2017V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.xNEPODPOROVANÉ ZARIADENIE