Výsledky testov zariadení pre spracovanie hotovosti

Výsledky testov zariadení pre spracovanie hotovosti

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zariadenia a k nim prislúchajúce verzie firmvéru (FW) spolu s identifikačným číslom zariadenia a dátumom testu v jednej z národných bánk.

Identifikačné číslo zariadenia (mohli by sme ho nazvať aj identifikačné číslo testu) sa zmení po vykonaní nového testu (opätovného pretestovania zariadenia) v prípade, ak bola výrobcom zariadenia vykonaná zmena vo FW zariadenia. Pokiaľ žiadna zmena vo FW zariadenia nebola vykonaná, t.j. verzia FW sa nemení, tak identifikačné číslo zariadenia zostáva nezmenené, zmení sa iba dátum testu.

Dátum testu je platný 1 rok alebo do odhalenia nevhodnosti FW, t.j. napríklad detekčný FW v zariadení nie je schopný odhaliť falzifikát. Po dobe jedného roka alebo po zistení nezrovnalostí je zariadenie s konkrétnym identifikačným číslom zariadenia vyradené zo zoznamu testov.

Dôležité odkazy:
Úspešne otestované typy zariadení na spracovanie bankoviek
Zoznam otestovaných zariadení na overenie pravosti bankoviek
Zoznam otestovaných zariadení na overovanie pravosti mincí
(„Consolidated list of coin-processing machines successfully tested or declared to conform“ zo stránky ec.europa.eu)

Tabuľka aktualizovaná dňa: 12.3.2020

[xyz-ips snippet=“ECB“]