Automatizácia spracovania hotovosti

Prečo automatizovať?

Automatizácia pomaly preniká do našich životov v každej oblasti – pracovnej, ale aj súkromnej. To, čo sme kedysi robili manuálne, dnes za nás spravia stroje. Tento vývoj nám otvára nové príležitosti – oslobodiť sa od zbytočných manuálnych činností a sústrediť sa na činnosti, ktoré majú pre nás vyššiu pridanú hodnotu.

Automatizácia so sebou prináša množstvo výhod:

Úspora času

Záujmom každého zamestnávateľa je, aby jeho ľudia pracovali efektívne a nestrácali drahocenný čas pri manuálnych činnostiach. Vďaka automatizácii sa týchto činností do veľkej miery zbavujete.

Úspora peňazí

S úsporou času ide ruka v ruke aj úspora peňazí. Ak Vaši ľudia nemusia tráviť čas manuálnymi činnosťami, ako napríklad odovzdávaním a počítaním hotovosti, môžu tento čas využívať efektívnejšie. Prípadne môže byť na Vašich prevádzkach menej zamestnancov, lebo vďaka automatizácii stihnú obslúžiť viac zákazníkov. Možností je viacero.

Vyššia pridaná hodnota práce

Ak ľudia nemusia robiť manuálne činnosti, ktoré za nich urobí stroj, môžu svoj čas venovať činnostiam s vyššou pridanou hodnotou. Budú mať viac času na zákazníka, môžu sa sústrediť na aktívnejší predaj, alebo čokoľvek Vám práve napadne. Pracovný čas Vašich ľudí sa dá využiť lepšie ako na počítanie peňazí.

Menšia chybovosť

Pri manuálnej práci s hotovosťou často vznikajú chyby. Tie potom spôsobujú ďalšie problémy pri odovzdávaní hotovosti či denných uzávierkach. Tieto chyby môžu spôsobiť, že Vám časť hotovosti chýba. A keď sa aj problém vyriešil, zabral Vašim ľuďom ďalšie množstvo času, ktorý mohli venovať zmysluplnejším činnostiam.

Zvýšenie bezpečnosti

Hotovosť so sebou prináša riziká odcudzenia, ale aj bezpečnostné riziká pre Vašich ľudí (napríklad lúpeže). Ak Vám záleží na tom, aby Vaši ľudia pracovali v bezpečnom prostredí alebo chcete, aby Vaša hotovosť bola v bezpečí, automatizácia je cesta, ako to dosiahnuť.

Zvýšenie tržieb

Ak Vaši ľudia na prevádzkach budú mať viac času na prácu so zákazníkom miesto práce s hotovosťou, to môže mať pozitívny efekt na celkové príjmy z Vašej činnosti.

Zrýchlenie Cash-Flow

Vďaka automatizácii môžete dosiahnuť, že aj peniaze, ktoré sú fyzicky na Vašich prevádzkach, sa pripisujú na Váš účet. Môžete ich teda použiť na ďalšie obchodovanie oveľa skôr ako sú fyzicky doručené do banky.

 

To je len niekoľko najhlavnejších bodov, pre ktoré sa oplatí automatizovať. Sme si istí, že tento zoznam by mohol byť ešte dlhší, ale nebudeme Vás zdržiavať teóriou. Chceme predsa šetriť Váš čas…

Prečo automatizovať s nami?

V dnešnej dobe existuje len málo zariadení, ktoré by vo svojej oblasti nemalo konkurenciu. Svojim výkonom a funkcionalitou sú si jednotlivé stroje od rôznych výrobcov veľmi podobné. Ani naše zariadenia, ktoré máme pre účely automatizácie v ponuke, nie sú bezkonkurenčné. To, čo nás odlišuje od konkurencie, sú riešenia šité na mieru, jedinečná úprava Vašich procesov bez nutnosti investovať do strojov a softvérová platforma, ktorá urobí vo Vašej hotovosti dokonalý poriadok.

Našim cieľom nie je predať Vám čo najviac strojov. Vzhľadom na výšku vstupnej investície, automatizácia pomocou strojov je možná skôr na vybraných top prevádzkach. Napriek tomu Vám vieme zabezpečiť to, čo nikto iný. Automatizáciu pomocou zmeny procesov. Vďaka tomuto prístupu Vám dokážeme automatizovať prácu s hotovosťou na všetkých Vašich prevádzkach napriek tomu, že stroje budete mať len na vybraných 10-20% prevádzok.

Poďme sa na to pozrieť detailnejšie:

Ako bolo spomenuté vyššie, automatizáciu spracovania hotovosti na Vašich prevádzkach môžeme dosiahnuť jednak pomocou fyzických zariadení – strojov, alebo pomocou úpravy Vašich procesov. Zároveň platí, že obidve metódy automatizácie prebiehajú pod jedinečnou softvérovou platformou, ktorá robí vo Vašej hotovosti perfektný poriadok.

Vzhľadom na vstupné náklady na strojové zariadenia, je automatizácia pomocou strojov vhodná na približne 10-20% Vašich najväčších prevádzok. Aby však automatizácia mala zmysel, potrebujete pokryť celú Vašu sieť. A práve na zvyšnú väčšinu (80-90% pobočiek) bude skôr vhodná automatizácia pomocou procesov.

Na nasledujúcich stranách Vám objasníme detaily a výhody jednotlivých spôsobov automatizácie.