Automatizácia spracovania hotovosti pre retail

Zjednodušte prácu s hotovosťou vo vašich prevádzkach

Úspora

Eliminujte manuálnu prácu s hotovosťou
na minimum a zvýšte efektivitu Vašich ľudí.

Zrýchlenie Cash-Flow

Naše zariadenia sú napojené na banku a Vaše vklady pripisujú priamo na Váš účet.

Nižší počet odvodov hotovosti

Vďaka bezpečnému uskladneniu hotovosti môžete znížiť počet CIT zvozov alebo výjazdov do banky.

Menšia chybovosť

Pomocou technológii odstránite všetky chyby spojené s ľudským faktorom.

Vyššia pridaná hodnota práce

Pokladníci sa už nemusia sústrediť na prácu s hotovosťou a svoju pozornosť môžu zamerať na zákazníka.

Zvýšenie bezpečnosti

Naše technológie Vás ochránia pre externými aj internými únikmi hotovosti. Každá transakcia je zaznamenaná.

Ponuka riešení

Kontaktná osoba

Eva Starostová - Podpora obchodu - QEX

Mgr. Eva Starostová

+421 911 067 467
starostova@qex.sk