Automatizácia spracovania hotovosti pre banky a dopravné spoločnosti

Nechajte vašich ľudí vyniknúť

Kratšie čakacie časy

Klienti čakajúci na hotovostné transakcie sa obslúžia sami a nemusia čakať v rade

Viac času a orientácie na klienta

Vaši zamestnanci už nemusia tráviť čas prácou s hotovosťou. Miesto toho môžu celú svoju pozornosť sústrediť na klienta a jeho potreby

Zníženie nákladov

Práca s hotovosťou je veľmi nákladná. Pomocou našich zariadení dokážete tieto náklady dramaticky znížiť

Ponuka riešení

Kontaktná osoba

Eva Starostová - Podpora obchodu - QEX

Mgr. Eva Starostová

+421 911 067 467
starostova@qex.sk