Servisné služby

Servisné služby

Všetky informácie sa centrálne spracovávajú v Trenčíne. Po stanovení priority sa spustí postup na odstránenie poruchy príslušného zariadenia. Pre celé územie Slovenska platí jednotné spojenie.

Nahlasovanie poruch:
Jednotná e-mail adresa pre celé Slovensko: servis@qex.sk
Jednotné telefónne číslo pre celé Slovensko: 032 6502 175 *
* pre získanie podrobnejších informácií k nahláseniu poruchy

Služba je štandardne zabezpečená v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.
Mimo uvedeného času sú pre zmluvných zákazníkov technici k dispozícii na mobilnom telefóne.

Ako je možné nahlásiť poruchu zariadenia?
Všetky poruchy zariadení sa nahlasujú písomne emailom na: servis@qex.sk. Telefonické nahlásenie poruchy nie je možné, avšak je možné kontaktovať nás telefonicky pre získanie ďalších inštrukcií. Služba je štandardne zabezpečená v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Ako zaistiť správne fungovanie zariadenia?
Predpokladom správnej funkčnosti zariadenia je vykonávanie profylaktických prehliadok. Pri prehliadke sa v súlade s doporučením výrobcu zariadenia realizuje vyčistenie a nastavenie zariadenia. Interval prehliadok je závislý od intenzity využívania zariadenia.