SPS700&800
SPS700-800-collage

ScanCoin SPS700 & 800

Ide o zariadenia inštalované na Vašich predajných miestach, ktoré sú určené na použitie pre Vašich zákazníkov. Zákazník, ktorý platí hotovosťou, vkladá peniaze priamo do tohto zariadenia, ktoré je elegantne zabudované do Vášho existujúceho pultu. SPS700&800 zároveň zákazníkovi aj vydáva, takže Váš obsluhujúci personál vôbec neprichádza s hotovosťou do kontaktu. Vďaka tomu sa môže predavač viac sústrediť na prácu so zákazníkom – ponúknuť mu kávu, bagetu, či iný sortiment. Tento druh automatizácie zároveň zabraňuje akýmkoľvek chybám pri vydávaní hotovosti zákazníkom, ale aj pri preberaní hotovosti medzi Vašimi  zamestnancami, ktorí si striedajú smeny.

Zároveň SPS700&800 zvyšuje bezpečnosť na Vašich predajných miestach, pretože hotovosť je bezpečne uložená vo vnútri zariadení a obsluhujúci personál k nej nemá prístup. Samozrejmosťou je rozpoznávanie falzifikátov bankoviek aj mincí na najvyššej úrovni.

Môžete si pozrieť praktickú ukážku SPS700&800: