DCF 1.0
902-Multistand-double
906-Multistand-double
912-Multistand-double
DCF 1.0
DCF 1.0
901-Multistand

Multidisplay

Variabilný stavebnicový reklamný stojan

Kategória:

Systém Multidisplay je sofistikovaná stavebnicová zostava, umožňujúca výstavbu stojana podľa špecifických požiadaviek z prefabrikovaných dielov. Systém môže pozostávať z reklamných plôch, zásobníkov na prospekty, držiaku bannerov, logotabuľky a ich vzájomných kombinácií. Dovoľuje vybudovať stojan na mieru a modifikovať ho aj v priebehu použitia bez potreby výmeny celého stojana.