Závorový parkovací systém

Parkovací systém ponúka komplexné riešenie pre efektívnu správu a výber parkovného bez prítomnosti obsluhy.

Parkovací systém sa skladá z rýchlych vstupných a výstupných závor, ktoré sú ovládané vysoko kvalitnými pohonmi. Na samotný pohon je umiestnené rameno závory s variabilnou dĺžkou (podľa potrieb klienta). Ďalej na vstupe je umiestnený vjazdový terminál, kde si klient pred vstupom odoberie parkovací lístok. Na výstupe sa nachádza výjazdový terminál s čítacím zariadením a automatickým pohlcovačom lístka do vnútorného koša.

Samotný výber parkovného je zabezpečený automatickou pokladňou, kde je možné platbu uhradiť (hotovostne, resp. bezhotovostne).

Posledným doplnkom pakovacieho systému je systém rozpoznávania Evidenčnýčných Čísiel Vozidiel. Systém rozpoznávania EČV výrazne urýchľuje vjazd a výjazd vozidiel z parkoviska.

Programové rozhranie dohliada na správnu funkčnosť parkoviska a poskytuje možnosť zapracovať požiadavky na zmeny tak, aby reflektovali na aktuálne potreby a požiadavky na prevádzku.

Všetky komponenty parkovacieho systému sú v modernom a užívateľsky prívetivom dizajne.

Závorový parkovací automat

Poraďte sa s naším expertom