Platobné a lístkové (vstupenkové) systémy

Lístkový systém je komplexný systém, ktorý zaistí platený prístup na akúkoľvek športovú, kultúrnu alebo inú udalosť, kde je plánovaný predaj vstupeniek. Následne bude prebiehať kontrola platnosti lístka vo vstupnom termináli, až po bezpečný a rýchly prechod turniketom.
Ponúkame prepracovaný a vyspelý systém, ktorý sa vyznačuje vysokou prevádzkovou rýchlosťou, odolnosťou a funkčnou spoľahlivosťou.
Systém je možné pripojiť k akémukoľvek typu vstupného turniketu. V súčasnosti sú rozšírené typy turniketov tripod, rýchle bránky „speedgate“ až po plno-rozmerné turnikety s vysokým stupňom zabezpečenia. Súčasťou systému je komplexné softwarové vybavenie, ktoré je pripravené na integráciu so systémami tretích strán.

Okrem ucelených lístkových systémov sú dodávané aj autonómne zariadenia s platobným automatom pre využitie vo verejných toaletách, sprchách apod. Rovnako tieto automaty môžu byť prevádzkované na rôznom stupni integrácie, teda od plne autonómnych až po integrované do vyšších systémov.

Poraďte sa s naším expertom