Automatické závory

Automatické závory sú vhodné na zabezpečenie kontrolovaného vstupu a výstupu nielen z parkovacieho priestoru, ale aj z iných súkromných priestorov.

Pri výbere a návrhu riešenia pre konkrétnu lokalitu je vždy dobré vedieť:

  • aký pohyb je potrebné kontrolovať (vstup/výstup resp. oba smery)
  • frekvencia otvorení závory za 1 hodinu po prejazde automobilu
  • dĺžka ramena závory (ovplyvňuje typ pohonu)

Otvorenie, resp. zatvorenie závory môže byť realizované prostredníctvom:

  • indukčnej slučky
  • RFID TAG umiestneného vo vozidle (tzv. vzdialené čítanie)
  • GSM modulu
  • diaľkového ovládača

Podľa údajov o frekvencii prejazdov = zaťažiteľnosti (ľahká, resp. nepretržitá prevádzka) na danú závoru Vám navrhneme príslušný typ pohonu (hydraulický, elektromechanick, …).

Veríme, že po konzultácii dokážeme nájsť riešenie na mieru pre každého.

Všetky automatické pohony, automatické závory sú od etablovaného výrobcu.

Poraďte sa s naším expertom