Vyvolávací systém prispôsobený pre opatrenia súvisiace s COVID-19

Vyvolávací systém prispôsobený pre opatrenia
súvisiace s COVID-19

V súvislosti s aktuálnou situáciou na území SR, spoločnosť QEX pripravila optimálne riešenie na riadenie toku klientov v rámci všetkých bezpečnostných opatrení pre ochranu zamestnancov a zákazníkov.

Aktuálný leták na stiahnutie


V KRÁTKEJ GRAFICKEJ UKÁŽKE, VÁM PREDSTAVUJEME NAŠE RIEŠENIE:

1.Klient prichádza na pobočku / predajňu a pri vchode
vidí stojan s monitorom a tlačiarňou poradových lístkov.
Zároveň je v jeho blízkosti plagát s QR kódom.

2A.Na tlačiarni si tlačí poradový lístok, dostáva sa do poradia.

Alebo

2B.Klient si oskenuje QR kód.

Dostáva sa do poradia, ktoré si sleduje
vo svojom mobilnom telefóne.

3.Zákazník sa môže vzdialiť od ostatných čakajúcich.

4.Pracovník pobočky / predajne privoláva klienta na svojom
mobilnom telefóne, kde má nainštalovanú aplikáciu Qmatic.

5A.Notifikácia klienta s mobilným listkom. Jeho aktuálne poradie
je zobrazené v telefóne. Vidí, že je privolaný a môže
vstúpiť do predajne.

5B.Klient vidí na LCD monitore číslo volaného lístka a vie,
že môže vstúpiť do predajne.

6.Klient odchádza z predajne,
pracovník privoláva ďalšieho zákazníka

Pre viac informácií o produkte kontaktujte Michala Augustína, mobil: 0907 164 133, email: augustin@qex.sk