Vedenie spoločnosti

Ondrej Hort

Generálny riaditeľ
Matej Zovčák - Finančný riaditeľ (CFO) - QEX

Matej Zovčák

Finančný riaditeľ
Peter Končený - Riaditeľ divízie Systémy - QEX

Peter Konečný

Riaditeľ divízie Systémy
Juraj Hort - Riaditeľ divízie Reklama - QEX

Juraj Hort

Riaditeľ divízie Reklama
Anna Hortová - Riaditeľka divízie Events - QEX

Anna Hortová

Riaditeľka divízie Events

Divízia reklama

Zdenka Briestenská - QEX - obchodná manažérka

Zdenka Briestenská

Obchodná manažérka

briestenska@qex.sk

+421 903 905 604

Soňa Knapová - Obchodná manažérka - QEX

Soňa Knapová

Obchodná manažérka

knapova@qex.sk

+421 903 207 150

 

Katarína Matejková - Obchodná manažérka - QEX

Katarína Matejková

Obchodná manažérka

matejkova@qex.sk

+421 904 634 631

Zuzana Novoveská - Obchodná manažérka - QEX

Zuzana Novoveská

Obchodná manažérka

novoveska@qex.sk

+421 902 828 015

Elena Luhová - Obchodná manažérka - QEX

Elena Luhová

Obchodná manažérka

luhova@qex.sk

+421 903 476 560

Michaela Klačmanová - Obchodná manažérka - QEX

Michaela Klačmanová

Obchodná manažérka

klacmanova@qex.sk

+421 904 831 325

Veronika Migaľová - Obchodná manažérka - QEX

Veronika Migaľová

Obchodná manažérka

migalova@qex.sk

+421 911 108 203

Marek Mikula - Obchodný manažér - QEX

Marek Mikula

Obchodný manažér

mikula@qex.sk

+421 911 430 141

Stanislav Dunaj - Vedúci grafik - QEX

Stanislav Dunaj

Vedúci grafik

dunaj@qex.sk

+421 902 211 040

Ladislava Repková - Grafický dizajnér - QEX

Ladislava Repková

Grafický dizajnér

repkova@qex.sk

+421 903 476 841

Michal Staňo - Projektový manažér - QEX

Michal Staňo

Projektový manažér

stano@qex.sk

+421 911 067 468

Radoslav Gunár - Projektový manažér - QEX

Radoslav Gunár

Projektový manažér

gunar@qex.sk

+421 903 717 321

Divízia Systémy

Michal Augustín - Obchodný manažér - QEX

Michal Augustín

Obchodný manažér

augustin@qex.sk

+421 907 164 133

Juraj Pistorius - Projektový manažér - QEX

Juraj Pistorius

Projektový manažér

pistorius@qex.sk

+421 903 642 011

Martin Starosta - Projektový manažér

Martin Starosta

Projektový manažér

starosta@qex.sk

+421 904 685 284

Eva Starostová - Podpora obchodu - QEX

Eva Starostová

Podpora obchodu

starostova@qex.sk

+421 911 067 467

Divízia Parking

Roman Tylka - Manažér divízie Parking - QEX

Roman Tylka

Manažér divízie Parking

tylka@qex.sk

+421 903 476 832

Divízia Servis

Peter Azari - Manažér servisu - QEX

Peter Azari

Manažér servisu

azari@qex.sk

+421 903 147 223

Tomáš Beláň - Servisný technik - QEX

Tomáš Beláň

Servisný technik

belan@qex.sk

+421 903 890 123

Marek Dvorský - Servisný technik - QEX

Marek Dvorský

Servisný technik

dvorsky@qex.sk

+421 904 685 209

Dušan Krajčovič - Servisný technik - QEX

Dušan Krajčovič

Servisný technik

krajcovic@qex.sk

+421 903 906 720

Miroslav Kráľ - Servisný technik - QEX

Miroslav Kráľ

Servisný technik

kral@qex.sk

+421 910 357 918

Milan Martečík - Servisný technik - QEX

Milan Martečík

Servisný technik

martecik@qex.sk

+421 903 861 242

Peter Masár - Servisný technik - QEX

Peter Masár

Servisný technik

masar@qex.sk

+421 911 862 748

Róbert Porubský - Servisný technik - QEX

Róbert Porubský

Servisný technik

porubsky@qex.sk

+421 911 442 159

Peter Zerola - Servisný technik - QEX

Peter Zerola

Servisný technik

zerola@qex.sk

+421 903 207 364

Administratíva

Barbora Azari - Ekonomická podpora - QEX

Barbora Azari

Ekonomická podpora
Romana Beláňová - Marketingová manažérka - QEX

Romana Beláňová

Marketingová manažérka

belanova@qex.sk

+421 911 054 065

Marián Brázda - Skladník - QEX

Marián Brázda

Skladník

brazda@qex.sk

+421 903 409 620

Róbert Skalický - IT support - QEX

Róbert Skalický

IT Support

skalicky@qex.sk

+421 903 375 350

Ivana Štefániková - Ekonomická podpora - QEX

Ivana Štefániková

Ekonomická podpora

stefanikova@qex.sk

+421 904 467 889