Náš príbeh

Náš príbeh

Vznikla spoločnosť Q-EX Trading, a.s. so sídlom v Trenčíne, a to ako ôsma akciová spoločnosť v Slovenskej republike.
Od počiatku sa venovala výrobe reklamných predmetov, službám v oblasti reklamy a dodávkam bankovej techniky.

V dôsledku rozširovania portfólia služieb vznikla ďalšia dcérska spoločnosť, EUROPEUM, a.s. Nová Dubnica. Zameriava sa najmä na dodávku stavieb a interiérov na kľúč.
Pre priblíženie sa klientom boli založené obchodné kancelárie v Bratislave a Košiciach. V zahraničí boli založené dcérske akciové spoločnosti: EUROPEUM Moskva, EUROPEUM Kyjev, EUROPEUM Sofia.
Po stabilizovaní sa na trhu s bankovou technikou a reklamnou vedenie spoločnosti odstúpilo od ťažko riaditeľných a kontrolovateľných zahraničných spoločností a sústredilo sa na podnikanie so sídlom na Slovensku a v Čechách.

Spoločnosť sa presťahovala do terajšieho sídla spoločnosti vzhľadom na potrebu väčších priestorov, parkovania a výhodnejšej polohy pri diaľničnom navádzači.

Tento rok bol najúspešnejším rokom v histórii spoločnosti, kedy Q-EX dosiahol viac ako 330 mil. SKK  obratu. Celá skupina dosiahla obrat cca 750 mil. SKK.

Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene mena spoločnosti na QEX, a.s.; pre verejnosť sme sa pomlčky zbavili dňom zápisu zmeny v obchodnom registri, t.j. 19.06.2010.

Vyčlenenie exportných aktivít z portfólia divízie Systémy a vytvorenie novej divízie Export zameranej výhradne na vývoz trezorov. Reorganizácia tímu divízie Systémy za účelom jeho zdynamizovania a posilnenia obchodného potenciálu.
Vytvorenie najväčšej siete digitálnych citylightov na Slovensku umiestnených v najnavštevovanejších nákupných centrách.

Posilňovanie spolupráce so silnými zahraničnými partnermi: SCANCOIN, QMATIC, CALE, ARCA, MOOD, PROLITEC a skvalitňovanie produktového portfólia takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Výsledkom týchto aktivít bol úspešná produktová výstava pre klientov, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 významných obchodných partnerov z oblastí financií, retailu, health care aj verejnej správy.

Manažérske zmeny na konci ktorých došlo k vytvoreniu partnerskej spoločnosti QEXport s.r.o, ktorej podnikanie sa zameriava na výrobu a predaj časových pokladní, rovnako aj vývoj trezorovej techniky pre spol.SCANCOIN.

Za účelom rozširovania portfólia služieb sa spoločnosť rozhodla založiť novú divíziu Events a dcérsku spoločnosť QEX Digital, ktoré majú existujúcim i novým zákazníkom ponúknuť návrh a realizáciu digitálnych a event projektov.

Rozširovanie a obmena siete digitálnych citylightov na viac ako 140 plôch v nákupných centrách. Neustály tlak na inovácie a pridanú hodnotu riešení pre našich klientov.

30.rokov od vzniku

30.rokov

Akvizícia bývalej dcérskej spoločnosti Europeum Praha