Multidisplej systém

Multidisplej systém

Systém Multidisplay je sofistikovaná stavebnicová zostava, umožňujúca výstavbu reklamného stojana podľa špecifických požiadaviek z prefabrikovaných dielov.

Systém môže pozostávať z reklamných plôch, zásobníkov na prospekty, držiaku bannerov, logotabuľky a ich vzájomných kombinácií. Dovoľuje vybudovať stojan na mieru a modifikovať ho aj v priebehu použitia bez potreby výmeny celého stojana.