ISO 9001:2015

ISO 9001:2015


Spoločnosť QEX, a.s. je hrdá na to, že profesionalitu a kvalitu svojich služieb môže doložiť aj certifikátom manažérstva kvality.
Od roku 2007 každoročne obhajujeme splnenie požiadaviek normy ISO 9001:2015.
V roku 2019 sme úspešne prešli recertifikačným auditom, ktorý vykonala audítorská spoločnosť LL-C (certification) Czech Republic a.s.