ISO 9001:2015

Spoločnosť QEX, a.s. je hrdá na to, že profesionalitu a kvalitu svojich služieb môže doložiť aj certifikátom manažérstva kvality. Od roku 2007 každoročne obhajujeme splnenie požiadaviek normy ISO 9001:2015. V roku 2022 sme úspešne prešli recertifikačným auditom, ktorý vykonala audítorská spoločnosť LL-C (certification) Czech Republic a.s.