Hudba

Hudba

V dnešnej dobe je hudba bežnou súčasťou života.
Vnímaná je však u každého rôzne. Hudba môže pôsobiť povzbudivo, alebo naopak upokojujúco, dokáže dotvoriť príjemnú atmosféru a tým aj pozitívne prispieť k imidžu Vašej značky.

Vytváranie hudobného zážitku je viac ako len náhodný vyber Vašich obľúbených pesničiek. Je to najmä vytvorenie príjemnej, upokojujúcej a relaxačnej atmosféry pre rekreačné centrá a hotely ako aj spôsob na zvýšenie návštevnosti a chuti do jedla v reštauráciách a baroch alebo vytvorenie profesionálnej atmosféry, zvýšení lojality a spokojnosti zákazníkov ale aj zníženie pocitu stráveného času čakaním v bankovom sektore či telekomunikáciách.

 

HUDBA V OBCHODNOM PROSTREDÍ
Obchodovanie bolo sprevádzané hudbou už v období vrcholného stredoveku. Jej vplyv na predaj určitého artiklu bol v priebehu storočí mnohokrát skúmaný a následne prebiehali najrôznejšie modifikácie hudobného prvku tak, aby čo najlepšie vyhovoval daným potrebám. technický pokrok snahám podporiť predaj výrazne napomohol. Zároveň však zapríčinil nadužívanie hudby a dnes je dôležité nielen spoliehať sa na klady, ktoré môže použitie hudby v mieste predaja priniesť, ale sústrediť sa tiež na starostlivý výber hudobného obsahu a dodržovať primeranú hlasitosť.

VÝBER HUDBY VŠEOBECNE
Správnym výberom hudby môžeme docieliť nielen to, že sa klient cíti v danú chvíľu príjemne, ale že mu dobrý dojem pretrvá i pri následnom hodnotení.
Hudobná preferencia závisí od veku, vzdelania, sociálneho a ekonomického postavenia v spoločnosti. Dnešné možnosti reprodukovanej hudby vedú k nedobrovoľnému počúvaniu a o tejto otázke sa stále častejšie diskutuje. Každý jedinec je na okolité zvuky inak citlivý. Nie je možné jednoznačne určiť zvukovú kulisu, ktorá by sa zapáčila všetkým. Vďaka doterajším zisteniam však môžeme nájsť kompromis, ktorý zaistí, aby vybraná hudba u jedincov menej citlivých na hluk nepôsobila fádne a naopak, citlivých jedincov nedráždila.