Grafika a tlač

Grafika a tlač

Efektívna komunikácia spočíva v dobrom nápade, vo výbere vhodných riešení pre klienta a v zabezpečení kvalitnej  výroby.

Poskytujeme komplexné grafické a DTP služby počnúc návrhom vizuálu reklamy a končiac jej realizáciou, vrátane kompletnej tlače a väzby požadovaného produktu.
Profesionálne štúdio pripravuje podklady pre tlač. Spolu so špičkovým softvérovým a hardvérovým vybavením realizujem predstavy zákazníka v krátkom čase a vo vysokej kvalite. Vlastníme technológie, ktoré umožňujú spracovať obrazový materiál od fotografovania až po tlač finálneho výrobku.