Cityboardy QEX

Cityboardy QEX

Sieť QEX je najrozšírenejšia sieť cityboardov na Slovensku. Pre svojich klientov ponúkame viac ako 1000 plôch v centrách slovenských miest.

QEX je najvhodnejšie médium pre produktové kampane, ideálne na obsažný reklamný odkaz potencionálnemu zákazníkovi, ponúna najväčšie plochy medzi cityboardami. Ich prednosťou je viditeľnosť z troch strán.
Reklamné plochy QEX majú intenzívny vplyv najmä na pešiu verejnosť. Lokality pre ich miestnenie boli starostlivo vybrané na najfrekventovanejších miestach s najväčším pohybom verejnosti. Denne oslovujú viac ako 1,5 milióna ľudí.
Sieť QEX zahŕňa všetky krajské mestá a všetky hospodársky dôležité centrá republiky.
Tlač reklamného posolstva je na outdoor papier alebo na PVC samolepku.
V prípade záujmu o dlhodobý prenájom vieme ponúknuť , navrhnúť a zrealizovať aj netradičné riešenia ako mimoformátové kampane a 3D vizuály.

„Spolocnosť  QEX, a.s.  pri realizácii obchodných prípadov týkajúcich sa prenájmu outdoorových výlepových plôch, nezodpovedá za škody spôsobené vandalizmom a vplyvmi poveternostných podmienok.“

Všeobecné obchodné podmienky pre prenájom plôch platné pre obch. prípady uzavreté od 1.4.2020