Aktualizácia softwaru

Aktualizácia softvéru

Na zariadeniach uvedených v zozname testov vykonávame aktualizáciu detekčného softvéru.

Aktualizácia zariadení prebieha za nasledujúcich podmienok:

  • aktualizácia sa vykonáva v servisnom stredisku QEX, a.s. Trenčín / Bratislava,
  • alebo v prípade menej zložitejších zariadení prebieha priamo u zákazníka, kde je spoplatnená doprava technika v cene 0,40€/km bez DPH,
  • zariadenie je možné doručiť osobne alebo ho zaslať poštou, kde je k cene za aktualizáciu potrebné pripočítať cenu poštovného,
  • aktualizácia sa nevykonáva na počkanie (vykonáva sa 1-2 prac.dni),

Informácie o cenách aktualizácie a objednávky pre aktualizáciu zariadení smerujte na:servis@qex.sk

Objednávka by mala obsahovať:

  • presný typ zariadenia,
  • miesto uskutočnenia servisného úkonu (priamo u zákazníka alebo v servisnom stredisku QEX, a.s.),
  • adresa a telefonický kontakt na objednávateľa, príp. poverenú osobu, v prípade aktualizácie u zákazníka,
  • počet kusov,
  • príp. výrobné číslo.