Aktualizácia softvéru

Na zariadeniach, ktorých verzia softvéru sa už nezhoduje s výsledkami aktuálnych testov Európskej centrálnej banky alebo Európskej komisie, vykonávame aktualizáciu detekčného softvéru.

Aktualizácia zariadení prebieha za nasledujúcich podmienok:

  • aktualizácia sa vykonáva v servisnom stredisku QEX, a.s. Trenčín / Bratislava
  • v prípade menej zložitejších zariadení prebieha priamo u zákazníka, kde je spoplatnená doprava technika v cene 0,40 €/km bez DPH
  • zariadenie je možné doručiť osobne alebo ho zaslať poštou, kde je k cene za aktualizáciu potrebné pripočítať cenu poštovného

Informácie o cenách aktualizácie a objednávky

Objednávka by mala obsahovať:

  • presný typ zariadenia

  • miesto uskutočnenia servisného úkonu (priamo u zákazníka alebo v servisnom stredisku QEX, a.s.)

  • adresa a telefonický kontakt na objednávateľa, príp. poverenú osobu v prípade aktualizácie u zákazníka

  • počet kusov

  • príp. výrobné číslo

Výsledky testov zariadení pre spracovanie hotovosti

Každé zariadenie má svoje identifikačné číslo (mohli by sme ho nazvať aj identifikačné číslo testu). Toto číslo  sa zmení po vykonaní nového testu (opätovného pretestovania zariadenia) v prípade, ak bola výrobcom zariadenia vykonaná zmena vo firmware zariadenia. Pokiaľ žiadna zmena vo firmware zariadenia nebola vykonaná, t.j. verzia firmware sa nemení, tak identifikačné číslo zariadenia zostáva nezmenené, zmení sa iba dátum testu.

Dátum testu je platný 1 rok alebo do odhalenia nevhodnosti firmware, t.j. napríklad detekčný firmware v zariadení nie je schopný odhaliť falzifikát. Po dobe jedného roka alebo po zistení nezrovnalostí je zariadenie s konkrétnym identifikačným číslom zariadenia vyradené zo zoznamu testov.

Chcete si objednať aktualizáciu vašeho zariadenia?